IN MY BACKYARD

Het project In My Backyard (IMBY) is in 2017 opgericht als stichting en recentelijk als project toegevoegd aan Warm Welkom. IMBY is begonnen omdat we zagen dat het voor statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – die net nieuw in Amsterdam zijn moeilijk is om met Nederlanders in contact te komen. De nood uit 2017 […]

Samenwerking: Startblok Elzenhagen

Startblok Elzenhagen is een wooncomplex waar 540 ‘starters’ (jongeren tussen de 18 en 29 jaar), wonen. Het Startblok is een community die gevormd wordt door het samenwonen van Nederlandse jongeren en statushouders. Veel statushouders die hier wonen zijn alleen naar Nederland gekomen terwijl hun familie nog in land van herkomst woont. In het Startblok wonen […]

Samenwerking: Samen duurzaam aan het werk (training)

Als nieuwkomer is de stap richting de arbeidsmarkt vaak erg intensief. Vaak blijkt dat extra ondersteuning goed kan zijn met betrekking tot informele participatie op de werkvloer. Als je in het land van herkomst een bepaalde functie had dan is de kans heel klein dat je diezelfde functie kunt vervullen in Nederland. Allerlei barrières spelen […]

Train de trainer ‘Cultuurverbinders’

Cultuurverbinders zijn nieuwkomers die getraind zijn om participatie van andere nieuwkomers aan lokale activiteiten te vergroten. Zij werken hierin samen met een participatiemedewerker van een Huis van de wijk of samen met andere professionals en/of buurtbewoner(s). Met de inzet van cultuurverbinders wordt in het organiseren van activiteiten aansluiting gezocht op de behoefte van de doelgroep […]

Samenwerking: School voor ouders

De School voor ouders is een lesprogramma van 10 weken voor anderstalige ouders die net in Nederland zijn en allerlei vragen hebben over hoe bepaalde dingen hier (anders) gaan dan in hun eigen cultuur. Zij spreken de taal nog niet, zijn niet altijd digitaal vaardig, hebben nog geen netwerk, kunnen zich eenzaam voelen en weten […]

Veerkrachtige Eritrese Ouderen

Vluchtelingen ouderen vormen een zeer kwetsbare groep in onze samenleving. De Eritrese ouderen behoren tot die groep. Zij kunnen vaak door taalproblemen, bijvoorbeeld analfabetisme, moeizaam meedoen met de samenleving. Warm Welkom zet zich in voor deze kwetsbare groep. Vanuit onze netwerk, kennis en ervaring willen wij deze groep de benodigde ondersteuning en begeleiding bieden. Ons […]

Vrijwilligersformulier