Projecten

Samenwerking: Startblok Elzenhagen

Startblok Elzenhagen is een wooncomplex waar 540 ‘starters’ (jongeren tussen de 18 en 29 jaar), wonen. Het Startblok is een community die gevormd wordt door het samenwonen van Nederlandse jongeren en statushouders. Veel statushouders die hier wonen zijn alleen naar Nederland gekomen terwijl hun familie nog in land van herkomst woont. In het Startblok wonen de jongeren verspreid. Het vormen van een community wordt ondersteund door bewoners die actief zijn als community builder en actief binnen de bewonersvereniging Stichting en in samenwerking met het netwerk van externe partners zoals het buurtteam, welzijnsorganisaties, GGZ etc. Warm Welkom is gevraagd om de community builders en bewonersverenining te ondersteunen en de samenwerking met de verschillende netwerkpartners.

Vrijwilligersformulier