Privacy policy

Warm Welkom – Stichting Warm Welkom
Amsterdam 3 april 2023

Het team van Warm Welkom respecteert de privacy van al haar belanghebbenden en bezoekers van de website https://www.warmwelkomamsterdam.com. Stichting Warm Welkom stelt de veiligheid van persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij je over hoe onze stichting omgaat met jouw persoonsgegevens.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden rechten voor personen en verderstrekkende verplichtingen voor verwerker, verantwoordelijke, beheerder en sub- verwerkers van persoonsgegevens. Er zijn situaties waarin je gegevens door Warm Welkom verzameld worden. Het is daarom van belang dat je op de hoogte bent van wat ermee gedaan wordt.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Warm Welkom met je persoonlijke gegevens omgaat.

1. Toepassing

Stichting Warm Welkom gevestigd te 1064 WH, aan het Topkapipad 20, te Amsterdam en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 68222327.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten die Stichting Warm Welkom aanbiedt.

 

2. Stichting Warm Welkom respecteert je privacy

Stichting Warm Welkom respecteert je privacy en zorgt er goed voor dat alle persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en of een samenwerking te starten, hebben wij jouw gegevens nodig, maar uitsluitend met vooraf gegeven toestemming. Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden en delen deze alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening.

3. Doel Gegevens

Voor een aantal verschillende doelen worden je persoonsgegevens verzameld door Stichting Warm Welkom. Zie hieronder een verdere toelichting.

3.1 Nieuwsbrieven versturen

Wanneer je contact met ons opneemt via de website, iets downloadt op onze website, of inschrijft om onze e-mails te ontvangen, kunnen we je e-mailadres, voornaam, IP-adres en mogelijke locatie verzamelen om onze nieuwsbrieven via e-mail te versturen. De nieuwsbrieven zijn voornamelijk gericht op kennisdeling. Als je deze e-mails niet of niet meer wilt ontvangen, kan je je hiervoor uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

3.2 Contact opnemen

Wanneer je contact opneemt met Stichting Warm Welkom via de website, e-mail of telefoon, zullen we je gegevens verzamelen zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp van je bericht. Wij vragen je echter alleen om de gegevens die nodig zijn om je zo goed mogelijk van dienst te zijn of om contact met je op te kunnen opnemen.

3.3 Website bezoek & cookies

Stichting Warm Welkom gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting Warm Welkom gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Let op: als je de instellingen hebt gewijzigd waardoor je browser helemaal geen cookies meer accepteert (dus ook geen functionele cookies), kan het betekenen dat sommige delen van de website niet of niet meer optimaal werken. Video’s of afbeeldingen kunnen dan niet worden vertoond of worden als ‘gebroken’ bestanden weergegeven.

4. Waarvoor en met wie we je gegevens delen

Wij delen je gegevens niet met derden. De enige partij met wie wij je persoonlijke gegevens delen is MailChimp; het software programma die we gebruiken voor onze nieuwsbrieven.

4.1 MailChimp

MailChimp is een online platform voor marketingautomatisering en een e-mailmarketingservice. Wanneer je je inschrijft om e-mails te ontvangen, verzamelen wij jouw e-mailadres, voornaam, IP-adres en mogelijke locatie om onze nieuwsbrieven via e-mail te versturen. De nieuwsbrieven zijn voornamelijk gericht op kennisdeling maar zijn ook commercieel van aard. Als je iets downloadt van de website, gebruikt MailChimp jouw gegevens ook om extra mails te sturen met informatie die aansluit bij wat je hebt gedownload.

Als je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, kan je je hiervoor uitschrijven door op de uitschrijflink onderaan de e-mail te klikken.

5. Opslagperiode

Stichting Warm Welkom bewaart je gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

6. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Stichting Warm Welkom neemt de bescherming van jouw persoonlijke gegevens serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk krijgt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email: noord@warmwelkomamsterdam.nl

7. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via: noord@warmwelkomamsterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

8. Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen wanneer je maar wilt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Warm Welkom. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde partij, te sturen. Wil je gebruikmaken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: noord@warmwelkomamsterdam.nl

Om er zeker van te kunnen zijn dat dit verzoek door jou is ingediend is het mogelijk dat wij contact met je opnemen om je verzoek te verifiëren.

8.1 Bij klachten

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder op een juiste gegevensverwerking, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vrijwilligersformulier