Projecten

Train de trainer ‘Cultuurverbinders’

Cultuurverbinders zijn nieuwkomers die getraind zijn om participatie van andere nieuwkomers aan lokale activiteiten te vergroten. Zij werken hierin samen met een participatiemedewerker van een Huis van de wijk of samen met andere professionals en/of buurtbewoner(s). Met de inzet van cultuurverbinders wordt in het organiseren van activiteiten aansluiting gezocht op de behoefte van de doelgroep nieuwkomers.

In deze training geven wij nieuwkomers kennis en vaardigheden mee over hoe zij een activiteit kunnen organiseren, die aansluit op de behoefte van de doelgroep. Wij denken namelijk dat het cruciaal is om nieuwkomers vaak zelf het initiatief te laten nemen en dat kan het beste door iemand die bereid is verantwoordelijkheid te nemen om de doelgroep te vertegenwoordigen, naar hun behoeftes te luisteren en nuttige activiteiten te organiseren.

Veel van onze lopende activiteiten kennen hun basis in de ideeën die voort zijn gekomen uit deze trainingen. Onze cultuurverbinders zijn meteen aan de slag gegaan en hebben bijvoorbeeld Eritrese koffiemiddag, een taalcafé in de Molenwijk of activiteiten gericht op sport en empowerment georganiseerd. Tijdens deze activiteiten houden onze cultuurverbinders hun oren en ogen open en zetten zij de vaardigheden die zij tijdens de training aangereikt hebben gekregen in. Wij zien het project ‘Cultuurverbinders’ dan ook als iets wat we ook de komende jaren graag terug zien komen. Het is effectief en werkt duurzaam.

Vrijwilligersformulier