Stichting Warm Welkom

 
 

Wie wij zijn

Wij zijn een enthousiast team van zzp'ers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Bekijk onze teampagina!

Na een succesvolle pilot eind 2016 - Een warm Welkom in de Waterlandpleinbuurt - hebben we op 3 maart 2017 Stichting Warm Welkom opgericht. De Stichting is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met expertise en een netwerk specifiek gericht op statushouders in Amsterdam Noord. Stichting Warm Welkom heeft ten doel statushouders en andere nieuwkomers in Amsterdam op een warme en toegankelijke manier wegwijs te maken in hun nieuwe omgeving. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een schakel te zijn tussen hen, buurtbewoners/buurt en het professionele netwerk. 

We werken onder andere in opdracht van de Centrale Stad, Coördinatie team Vluchtelingen en Statushouders. 

Statushouders die meer ervaring hebben met vertalen in Nederland werken binnen het programma van Warm Welkom als tolk en ervaringsdeskundige én nemen een centrale rol in in de begeleiding van de groepen. Deze lokale bottom-up benaderingen draagt bij aan het succes van Warm Welkom, hierdoor ontstaat er een beter beeld van de behoeften, kunnen cultuurverschillen makkelijker overbrugd worden én wordt een duurzame samenwerking op lokaal niveau gecreëerd.

Het team van Warm Welkom!