Stichting Warm Welkom


 
 

Wie wij zijn

Wij zijn een enthousiast team van zzp-ers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Bekijk onze teampagina!

Stichting Warm Welkom heeft ten doel statushouders in Amsterdam op een warme en toegankelijke manier wegwijs te maken in hun nieuwe omgeving. Stichting Warm Welkom streeft naar het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de deelnemers, en heet hen bovenal hartelijk welkom. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door een schakel te zijn tussen hen, buurtbewoners/buurt en het professionele netwerk. De Stichting maakt zich sterk door de koppeling te vormen tussen statushouders en netwerken, geeft kennis over en inzicht in de lokale sociale kaart en helpt bij het opbouwen van duurzame relaties.

We werken onder andere in opdracht van de Centrale Stad, Coördinatie team Vluchtelingen en Statushouders. Momenteel zijn we bezig met het programma Landen in Noord, gericht op Eritrese jongeren bij de NDSM. In opdracht van Stadsdeel Noord, Woningbouwcorporatie Eigenhaard en de Key zijn wij gevraagd een uitvoerende en adviserende rol te spelen bij Startblok Elzenhagen

Statushouders die meer ervaring hebben met vertalen in Nederland werken binnen het programma van Warm Welkom als tolk en ervaringsdeskundige én nemen een centrale rol in in de begeleiding van de groepen. Deze lokale bottom-up benaderingen draagt bij aan het succes van Warm Welkom, hierdoor ontstaat er een beter beeld van de behoeften, kunnen cultuurverschillen makkelijker overbrugd worden én wordt een duurzame samenwerking op lokaal niveau gecreëerd.

Het team van Warm Welkom!