Stichting Warm Welkom

Over ons

Stichting Warm Welkom heeft ten doel nieuwkomers in Amsterdam op een warme en toegankelijke manier wegwijs te maken in hun nieuwe omgeving. Dit bereiken wij door een schakel te zijn tussen hen, buurtbewoners/buurt en het professionele netwerk. We werken onder andere in opdracht van de Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord en woningbouwcorporaties. 

Naast het ontwikkelen van activiteiten en trainingen worden wij ook gevraagd door gemeente en woningbouwcorporaties om mee te denken en te adviseren op het gebied van nieuwkomers in stedelijke vraagstukken.

Lees op deze pagina meer over de Stichting en maak hier kennis met ons team.

Ontstaan

Na een succesvolle pilot eind 2016 – Een Warm Welkom in de Waterlandpleinbuurt – hebben we op 3 maart 2017 Stichting Warm Welkom opgericht. De Stichting is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met expertise en een netwerk specifiek gericht op nieuwkomers en buurtbewoners in Amsterdam-Noord. 

Video afspelen

Werkwijze: de inzet van cultuurverbinders en ervaringsdeskundigen

Wij werken vanuit de doelgroep zelf. Het team van Warm Welkom is samengesteld uit een mix van verschillende professionele en culturele achtergronden, betaalde krachten en vrijwilligers.

Bovenal zetten wij ervaringsdeskundigen en cultuurverbinders in voor participatie en activering van andere nieuwkomers. Dit houdt in dat nieuwkomers die meer ervaring hebben met vertalen in Nederland, de rol als tolk en ervaringsdeskundige op zich nemen evenals een centrale rol bij de begeleiding van de groepen. Deze lokale bottom-up benaderingen draagt bij aan het succes van Warm Welkom, hierdoor ontstaat er een beter beeld van de behoeften, kunnen cultuurverschillen makkelijker overbrugd worden én wordt een duurzame samenwerking op lokaal niveau gecreëerd.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Onze aanpak bestaat onder meer uit laagdrempelige informatievoorziening en het aanreiken van tools om de zelfredzaamheid te vergroten. Door nieuwkomers met elkaar kennis te laten maken en tegelijk de koppeling met buurtbewoners en buurtvoorzieningen te faciliteren, vergroot de samenredzaamheid en de sociale cohesie van de wijk.

Ervaringsdeskundigen zijn betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van aanbod op maat. Zij ondersteunen een professional en zorgen voor de brug tussen de inhoud en de doelgroep, voor de cultuursensitieve context en ondersteuning in eigen taal.

Een Cultuurverbinder is een nieuwkomer die hier al iets langer woont, zijn of haar weg kent en die de verbinding kan maken tussen de professionals en nieuwkomers. Cultuurverbinders organiseren activiteiten die aansluiten op de behoefte van de doelgroep en kunnen in eigen taal de groep bereiken.

Onze ervaringsdeskundigen en cultuurverbinders zijn onmisbaar voor onze organisatie.

Integreren start bij participeren

Vanuit de Stichting nemen wij deel aan verschillende activiteiten en motiveren wij nieuwkomers deel te nemen aan activiteiten of zelf als vrijwilliger actief te zijn tijdens een activiteit.

Voorbeelden hiervan zijn deelname aan activiteiten zoals het Praatcafé, een uitje naar het Klimbos, activiteiten in het Noorderpark, deelname aan het Wereldrestaurant in de Modestraat en inzet als vrijwilliger tijdens bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd in Noord, het Cinekidfestival etc.

Wij vinden het belangrijk dat er wederzijdse integratie is en organiseren activiteiten die hier aan bijdragen.

Word ook vrijwilliger en help mee!

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste deelnemers die aan onze activiteiten willen meedoen en bij onze stichting willen komen. Kijk hier voor meer informatie of meld je direct aan!

Vrijwilligersformulier