Projecten

Veerkrachtige Eritrese Ouderen

Vluchtelingen ouderen vormen een zeer kwetsbare groep in onze samenleving. De Eritrese ouderen behoren tot die groep. Zij kunnen vaak door taalproblemen, bijvoorbeeld analfabetisme, moeizaam meedoen met de samenleving. Warm Welkom zet zich in voor deze kwetsbare groep. Vanuit onze netwerk, kennis en ervaring willen wij deze groep de benodigde ondersteuning en begeleiding bieden. Ons doel is daarom ook om de zelfredzaamheid van deze kwetsbare groep te vergroten door in te zien dat er sprake is van kansengelijkheid. Deze groep heeft de tijd en aandacht nodig om in te zien dat er ook voor hen mogelijkheden zijn waar ze op kunnen rekenen. Met de hoop hun weerbaarheid gaandeweg te versterken.


Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, RCOAK en het Maagdenhuis.

Vrijwilligersformulier