Themabijeenkomsten NLtraining

De weg vinden in een vreemde cultuur met een nieuwe taal en in een onbekend systeem is niet eenvoudig. Na het land van herkomst te hebben verlaten, een periode van vluchten, en onzekerheid over de asielaanvraag of nu juist het verkrijgen van een verblijfsvergunning, breekt er een volgende fase aan: landen op een nieuwe plek en opbouwen van een nieuwe toekomst. Vanaf 2022 is de Nieuwe Wet Inburgering van start gegaan, voor meer informatie zie Inburgering en Taal voor statushouders vanaf 2022 – Gemeente Amsterdam

Alle deelnemers van de B1 route volgen een inburgeringstraject bij NLtraining. Om de deelnemers van NL-Training een goede start te bieden in onze stad, verzamelen we daarom belangrijke informatie, tips en kansen, op basis van vijf verschillende thema’s. Het gaat om onderwerpen als sociale voorzieningen, participatie (Hoe benut je je vrije tijd?), mobiliteit, arbeidsparticipatie, digitale overheid en het kunnen gebruiken van buurt-, hulp- en welzijnsorganisaties. Tijdens vijf themabijeenkomsten worden de nieuwkomers kaarten aangereikt met gedeeltelijk eigen invulling en tips: onze ‘VIP’s’ (Very Important Places)! Deze kunnen ze na alle vijf de lessen verzamelen, om zo een kleine samenvatting van belangrijke plaatsen, informatiepunten en tips te hebben in hun eigen stadsdeel. 

De themabijeenkomsten worden verzorgd door onze geweldige vrijwilligers die zelf ook ooit nieuw waren in Nederland. Voor meer informatie over de themabijeenkomsten, stuur een mail naar yara@warmwelkomamsterdam.nl of een whatsapp naar +31 6 441 88 441

VIP 'oriëntatie op de stad & samenleving' Amsterdam Noord:

Vrijwilligersformulier