Projecten

Samenwerking: NL Training

De weg vinden in een vreemde cultuur met een nieuwe taal en in een onbekend systeem is niet eenvoudig. Na het land van herkomst te hebben verlaten, een periode van vluchten, en onzekerheid over de asielaanvraag of nu juist het verkrijgen van een verblijfsvergunning, breekt er een volgende fase aan: landen op een nieuwe plek en opbouwen van een nieuwe toekomst. Vanaf 2022 is de Nieuwe Wet Inburgering van start gegaan, voor meer informatie zie Inburgering en Taal voor statushouders vanaf 2022 – Gemeente Amsterdam

Alle deelnemers van de B1 route volgen een inburgeringstraject bij NLtraining. Als aanvulling op dit traject heeft Warm Welkom participatie activiteiten gericht op informatievoorziening over het leven in Nederland. Dit gebeurt veelal in de wijk, door de inzet van diverse uitdagende werkvormen, het uitnodigen van gastsprekers en door het organiseren van uitstapjes aan voorzieningen in de buurt.

Het gaat om onderwerpen als sociale voorzieningen, participatie (Hoe benut je je vrije tijd?), mobiliteit, arbeidsparticipatie, digitale overheid en het kunnen gebruiken van buurt-, hulp- en welzijnsorganisaties. 

Onze workshops/trainingen zijn ontwikkeld op basis van ervaringsdeskundigheid en hiermee cultuursensitief. Er wordt gekeken vanuit de ogen van iemand die hier nieuw is, niet bekend met de Nederlandse systemen, gewoonten, normen en waarden. De workshops zijn interactief en worden naar behoefte van de deelnemers aangevuld/aangepast. Het kennisniveau zal per deelnemer verschillen en zal middels interactieve werkvormen

gestimuleerd worden om kennis met elkaar te delen, tips & trics uit te wisselen en worden de deelnemers voorzien van een overzicht van organisaties/voorzieningen waar zij mbt het desbetreffende thema en onderwerp terecht kunnen. De workshops zijn op zichzelf staande onderwerpen en kunnen uitgebreid of aangepast worden.

Indien deelnemers nog vragen hebben zijn zij altijd welkom om binnen te lopen tijdens het Welkom in Noord cafe op dinsdagmiddag of een vraag te stellen (ook in eigen taal) via de fb pagina’s.

Vrijwilligersformulier