Stichting Warm Welkom

 
 

Samen Vooruit (Behansab n methaij, Tigrinya)

Samen Vooruit is een project van Warm Welkom gericht op Eritrese statushouders die op Startblok Elzenhagen wonen. Terwijl de groep Eritrese statushouders heel divers is hebben Eritreeërs het eerder lastig om aansluiting te vinden bij de Nederlandse samenleving in vergelijking tot andere groepen statushouders. De afstand die Eritrese statushouders hebben tot de Nederlandse samenleving is namelijk groter dan die van andere statushouders en dit vergt meer tijd en aandacht. Het doel van dit project is om de zelfredzaamheid van Eritrese startblokbewoners te bevorderen door de inzet van een ervaringsdeskundige, een bottom-up benadering (luisteren naar verhalen en vragen van de doelgroep en hierop reageren) en een samenwerking met voorzieningen in de buurt en de startblokteams. Het project loopt van september 2019 tot/met juni 2020.